BASTOGI SPABASTOGI SPABASTOGI SPA

BASTOGI SPA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

B พื้นฐาน

BASTOGI SPA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.39%