TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01

TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TBCG พื้นฐาน

TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01 งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ TBCG สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 334.14 M GBP และเพิ่มขึ้น 7.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 86.12 M GBP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: GBP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM