SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375

SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SMIN พื้นฐาน

SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375 งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SMIN สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 1.51 B GBP และลดลง 2.14% เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ 111.00 M GBP

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: GBP
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี