COMPUTACENTER ORD GBP0.075555COMPUTACENTER ORD GBP0.075555COMPUTACENTER ORD GBP0.075555

COMPUTACENTER ORD GBP0.075555

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CCC พื้นฐาน

COMPUTACENTER ORD GBP0.075555 สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CCC คือ 0.42 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.85 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 20.02 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: GBP
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย