COMPUTACENTER ORD GBP0.075555COMPUTACENTER ORD GBP0.075555COMPUTACENTER ORD GBP0.075555

COMPUTACENTER ORD GBP0.075555

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CCC พื้นฐาน

COMPUTACENTER ORD GBP0.075555 earnings per share and revenue

CCC earnings per share for the last semiannual are 1.02 GBP whereas the estimation was 0.97 GBP which accounts for 4.69% surprise. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of CCC earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ