377300 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KAKAOPAY พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 377300 คือ 8.021T KRW วันที่ของรายได้ KAKAOPAY ถัดไปคือ 1 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ -28.94 KRW

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้