ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

178920 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PIAM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 178920 คือ 947.064B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 1919.86 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.38% และ P/E คือ 16.80

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้