ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

120240 พื้นฐาน

DAEJUNG C&M ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล120240 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 300.00 KRW % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.76%