ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

098460 งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ KOH YOUNG พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 098460 คือ 1.102T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 585.11 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.74% และ P/E คือ 27.93 วันที่ของรายได้ KOH YOUNG ถัดไปคือ 17 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 696.00 KRW

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้