092300 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HYUNWOO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 092300 คือ 84.169B KRW

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬