010470 พื้นฐาน

ORICOM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล010470 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 270.00 KRW % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.67%