008500 พื้นฐาน

ILJEONG IND สรุปรายได้

South Korea มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ILJEONG IND 20.12B KRW, และปีก่อนนั้น 20.38B KRW.

จากซอร์ส
จากประเทศ