PANGRIM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

003610 พื้นฐาน

PANGRIM สรุปรายได้

เกาหลีใต้ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี PANGRIM 66.57 B KRW, และปีก่อนนั้น 69.55 B KRW.

จากซอร์ส
จากประเทศ