MULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTD

MULTICHOICE GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCG พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MULTICHOICE GROUP LTD

สินทรัพย์รวมของ MCG สำหรับ H1 23 คือ 48.60 B ZAR ซึ่งมากกว่า 2.08% มากกว่า H2 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 13.17% ใน H1 23 เป็น 47.83 B ZAR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: ZAR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี