MULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTD

MULTICHOICE GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCG พื้นฐาน

MULTICHOICE GROUP LTD สรุปรายได้

รายได้ MULTICHOICE GROUP LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 59.14 B ZAR ซึ่งส่วนใหญ่ 34.98 B ZAR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ South Africa, ปีก่อนนำ 35.62 B ZAR. แอฟริกาใต้ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MULTICHOICE GROUP LTD 34.98 B ZAR, และปีก่อนนั้น 35.62 B ZAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ