MULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTDMULTICHOICE GROUP LTD

MULTICHOICE GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCG พื้นฐาน

MULTICHOICE GROUP LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MCG คือ 0.84 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 5.13 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 7.10 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: ZAR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย