NH TMCP SAI GON-HA NOINH TMCP SAI GON-HA NOINH TMCP SAI GON-HA NOI

NH TMCP SAI GON-HA NOI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SHB พื้นฐาน

NH TMCP SAI GON-HA NOI สรุปรายได้

เวียดนาม มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NH TMCP SAI GON-HA NOI 18.73 T VND, และปีก่อนนั้น 17.63 T VND.

จากซอร์ส
จากประเทศ