222

KAISA PROSPERITY HLDGS LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2168 พื้นฐาน

KAISA PROSPERITY HLDGS LTD earnings per share and revenue

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ