SUXIN JOYFUL LIFE SERVICES CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2152 พื้นฐาน

SUXIN JOYFUL LIFE SERVICES CO LTD สรุปรายได้

จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SUXIN JOYFUL LIFE SERVICES CO LTD 606.98 M HKD, และปีก่อนนั้น 556.78 M HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ