KAI YUAN HOLDINGS LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1215 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ KAI YUAN HOLDINGS LTD.

สินทรัพย์รวมของ 1215 สำหรับ H1 23 คือ 3.67 B HKD ซึ่งมากกว่า 1.38% มากกว่า H2 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2.69% ใน H1 23 เป็น 1.73 B HKD

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: HKD
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี