KAI YUAN HOLDINGS LTD.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1215 พื้นฐาน

KAI YUAN HOLDINGS LTD. earnings per share and revenue

อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ