1215 พื้นฐาน

KAI YUAN HOLDINGS LTD. สรุปรายได้

France มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KAI YUAN HOLDINGS LTD. 153.52M HKD, และปีก่อนนั้น 93.93M HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ