CK ASSET HOLDINGS LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1113 พื้นฐาน

CK ASSET HOLDINGS LTD สรุปรายได้

รายได้ CK ASSET HOLDINGS LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 56.34 B HKD ซึ่งส่วนใหญ่ 25.76 B HKD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Property, ปีก่อนนำ 37.80 B HKD. สหราชอาณาจักร มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CK ASSET HOLDINGS LTD 29.79 B HKD, และปีก่อนนั้น 21.60 B HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ