BRITISH POUND / TURKISH LIRA GBPTRY

GBPTRY IDC
GBPTRY
BRITISH POUND / TURKISH LIRA IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

GBPTRY ชาร์ต

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD เริ่มต้นเทรด