VERBIO SEVERBIO SEVERBIO SE

VERBIO SE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

VBK พื้นฐาน

VERBIO SE สรุปรายได้

รายได้ VERBIO SE สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.97 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 1.37 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Biodiesel, ปีก่อนนำ 1.27 B EUR. เยอรมัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี VERBIO SE 1.18 B EUR, และปีก่อนนั้น 1.27 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ