VERBIO SEVERBIO SEVERBIO SE

VERBIO SE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

VBK พื้นฐาน

VERBIO SE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลVBK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.05%