SOFINASOFINASOFINA

SOFINA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SOF พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง SOFINA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

SOF กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ 284.63 M EUR สำหรับ 2023 แล้ว SOF กระแสเงินสดอิสระคือ 303.85 M EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 304.29 M EUR

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี