SOFINASOFINASOFINA

SOFINA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SOF พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SOFINA

สินทรัพย์รวมของ SOF สำหรับ H2 23 คือ 9.84 B EUR, 1.04% น้อยกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.72% ใน H2 23 เป็น 759.5 M EUR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี