PLASTIC OMNIUMPLASTIC OMNIUMPLASTIC OMNIUM

PLASTIC OMNIUM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

POM พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ PLASTIC OMNIUM

สินทรัพย์รวมของ POM สำหรับ H2 23 คือ 7.55 B EUR, 1.79% น้อยกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 3.24% ใน H2 23 เป็น 5.55 B EUR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี