NEDAP พื้นฐาน

NEDAP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย NEDAP คือ 1.77 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 12.51 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 872.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย