IBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPS

IBERSOL-SGPS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IBS พื้นฐาน

IBERSOL-SGPS สรุปรายได้

รายได้ IBERSOL-SGPS สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 413.00 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 154.56 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Concessions, Travel and Catering, ปีก่อนนำ 120.57 M EUR. โปรตุเกส มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี IBERSOL-SGPS 203.36 M EUR, และปีก่อนนั้น 203.36 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ