IBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPS

IBERSOL-SGPS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IBS พื้นฐาน

IBERSOL-SGPS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IBS มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.70 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.33%