GROUPE CRITGROUPE CRITGROUPE CRIT

GROUPE CRIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CEN พื้นฐาน

GROUPE CRIT earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.24 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.24 B EUR ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of CEN earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ