EGYPT ALUMINUMEGYPT ALUMINUMEGYPT ALUMINUM

EGYPT ALUMINUM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EGAL พื้นฐาน

EGYPT ALUMINUM สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หากคุณต้องการตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด EGAL, อัตราส่วน P/E, EPS, ROI และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ หน้านี้จะเป็นศูนย์รวมของคุณ

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย