EGYPT ALUMINUM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EGAL พื้นฐาน

EGYPT ALUMINUM สรุปรายได้

รายได้ EGYPT ALUMINUM สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 22.05 B EGP ซึ่งส่วนใหญ่ 22.05 B EGP มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Aluminium, ปีก่อนนำ 14.48 B EGP. อียิปต์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี EGYPT ALUMINUM 22.05 B EGP, และปีก่อนนั้น 14.48 B EGP.

จากซอร์ส
จากประเทศ