Swiss Franc FuturesSwiss Franc FuturesSwiss Franc Futures

Swiss Franc Futures

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Swiss Franc Futures ชาร์ต Forward Curve

เส้นโค้งไปข้างหน้า Swiss Franc Futures ด้านล่างสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าการซื้อสัญญาตอนนี้สมเหตุสมผลเพียงใด และค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันแสดงถึงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันตามราคาเสนอซื้อและขอที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญากับเวลาที่ครบกำหนด