Swiss Franc FuturesSwiss Franc FuturesSwiss Franc Futures

Swiss Franc Futures

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Swiss Franc Futures สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6SM2024Swiss Franc Futures (Jun 2024)
2024-06-171.09620+0.04%0.000401.096751.09440
มีแรงขาย
6SU2024Swiss Franc Futures (Sep 2024)
2024-09-161.10670−0.05%−0.000501.107251.10610
มีแรงขาย
6SZ2024Swiss Franc Futures (Dec 2024)
2024-12-161.11800−0.05%−0.000601.118001.11800
มีแรงขาย
6SH2025Swiss Franc Futures (Mar 2025)
2025-03-171.13010−0.02%−0.000201.132001.13010
มีแรงขาย
6SM2025Swiss Franc Futures (Jun 2025)
2025-06-161.14060−0.02%−0.000251.140601.14060
มีแรงขาย
6SU2025Swiss Franc Futures (Sep 2025)
2025-09-151.15025−0.01%−0.000151.150251.15025
มีแรงขาย
6SZ2025Swiss Franc Futures (Dec 2025)
2025-12-151.16005−0.01%−0.000151.160051.16005
มีแรงขาย
6SH2026Swiss Franc Futures (Mar 2026)
2026-03-161.17005−0.00%−0.000051.170051.17005
มีแรงขาย
6SM2026Swiss Franc Futures (Jun 2026)
2026-06-151.179800.00%0.000001.179801.17980
มีแรงขาย
6SU2026Swiss Franc Futures (Sep 2026)
2026-09-141.188250.00%0.000001.188251.18825
มีแรงขาย
6SZ2026Swiss Franc Futures (Dec 2026)
2026-12-141.19685+0.00%0.000051.196851.19685
มีแรงขาย
6SH2027Swiss Franc Futures (Mar 2027)
2027-03-151.20555+0.01%0.000101.205551.20555
มีแรงขาย
6SM2027Swiss Franc Futures (Jun 2027)
2027-06-141.21435+0.01%0.000101.214351.21435
มีแรงขาย
6SU2027Swiss Franc Futures (Sep 2027)
2027-09-131.22330+0.01%0.000101.223301.22330
มีแรงขาย
6SZ2027Swiss Franc Futures (Dec 2027)
2027-12-131.23240+0.01%0.000151.232401.23240
มีแรงขาย
6SH2028Swiss Franc Futures (Mar 2028)
2028-03-131.24165+0.02%0.000201.241651.24165
มีแรงขาย
6SM2028Swiss Franc Futures (Jun 2028)
2028-06-161.25140+0.02%0.000201.251401.25140
มีแรงขาย
6SU2028Swiss Franc Futures (Sep 2028)
2028-09-181.26125+0.02%0.000251.261251.26125
มีแรงขาย
6SZ2028Swiss Franc Futures (Dec 2028)
2028-12-181.27090+0.02%0.000251.270901.27090
มีแรงขาย
6SH2029Swiss Franc Futures (Mar 2029)
2029-03-191.28070+0.02%0.000251.280701.28070
มีแรงขาย