สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง ZS1!

ZS1!CBOT
ZS1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองCBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน