สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า
ZR1! CBOT

ZR1!
สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า CBOT
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ZR1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

ข่าว