สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า ZR1!

ZR1! CBOT
ZR1!
สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า CBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน