AlexB1337

RICE Future วิเคราะห์ราคาข้าว

เพิ่มขึ้น
CBOT:ZR1!   สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า
ราคาข้าวจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าว ในตอนนี้ราคาทำทรงเป็น Ascending Triangle มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น RSI ก็ทำทรงเป็น Ascending Triangle ด้วยเช่นกัน ราคาชนที่แนวต้าน 13.820 หลายครั้ง และมีโอกาสที่จะ BreakOut ถึงแม้ Ichimoku กับ ExpertToken Buy/Sell Signal ไม่สามารถบอกเทรนได้ก็ตาม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ