สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง
ZS1! CBOT

ZS1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง CBOT
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย

ZS1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า