สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า forward curve chart

เส้นโค้งไปข้างหน้า สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้า ด้านล่างสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าการซื้อสัญญาตอนนี้สมเหตุสมผลเพียงใด และค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันแสดงถึงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันตามราคาเสนอซื้อและขอที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญากับเวลาที่ครบกำหนด