PESQUERA EXALMAR SAPESQUERA EXALMAR SAPESQUERA EXALMAR SA

PESQUERA EXALMAR SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EXALMC1 พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง PESQUERA EXALMAR SA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

EXALMC1 กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 24 คือ 100.07 M PEN สำหรับ 2023 แล้ว EXALMC1 กระแสเงินสดอิสระคือ -130.43 M PEN และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -90.84 M PEN

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: PEN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี