PESQUERA EXALMAR SAPESQUERA EXALMAR SAPESQUERA EXALMAR SA

PESQUERA EXALMAR SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EXALMC1 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ PESQUERA EXALMAR SA

สินทรัพย์รวมของ EXALMC1 สำหรับ Q4 23 คือ 2.53 B PEN ซึ่งมากกว่า 4.20% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.97% ใน Q4 23 เป็น 1.53 B PEN

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PEN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี