ALICORP SAAALICORP SAAALICORP SAA

ALICORP SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ALICORC1 พื้นฐาน

ALICORP SAA earnings per share and revenue

ALICORC1 earnings per share for the last quarter are 0.09 PEN whereas the estimation was 0.17 PEN which accounts for -47.92% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 3.53 B PEN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 3.64 B PEN ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of ALICORC1 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ