บริษัท แอปเปิล

AAPL BVC
AAPL
บริษัท แอปเปิล BVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AAPL งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ บริษัท แอปเปิล พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AAPL คือ 9.498P COP EPS TTM ของบริษัทคือ 23407.92 COP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.61% และ P/E คือ 23.73 วันที่ของรายได้ บริษัท แอปเปิล ถัดไปคือ 2 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 4519.56 COP

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้