TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC

TRANE TECHNOLOGIES PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TT/N พื้นฐาน

TRANE TECHNOLOGIES PLC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย TT/N คือ 4.20 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 25.33 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 40.00 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย