TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC

TRANE TECHNOLOGIES PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TT/N พื้นฐาน

TRANE TECHNOLOGIES PLC สรุปรายได้

รายได้ TRANE TECHNOLOGIES PLC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 300.64 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 203.40 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Equipment, ปีก่อนนำ 213.20 B MXN. อเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TRANE TECHNOLOGIES PLC 234.94 B MXN, และปีก่อนนั้น 246.55 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ