MODERNA INCMODERNA INCMODERNA INC

MODERNA INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MRNA พื้นฐาน

MODERNA INC สรุปรายได้

รายได้ MODERNA INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 116.31 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 116.31 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Messenger RNA (mRNA) Medicines, ปีก่อนนำ 375.72 B MXN. Rest of World มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MODERNA INC 61.11 B MXN, และปีก่อนนั้น 142.34 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ