IDEX CORPIDEX CORPIDEX CORP

IDEX CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IEX พื้นฐาน

IDEX CORP สรุปรายได้

รายได้ IDEX CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 55.61 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 22.31 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Health & Science Technologies, ปีก่อนนำ 26.07 B MXN. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี IDEX CORP 27.91 B MXN, และปีก่อนนั้น 32.20 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ